Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό & Πειραματικό Κέντρο ELPEN
Webinars

Webinars

Το Ερευνητικό Εκπαιδευτικό και Πειραματικό κέντρο ELPEN σε συνεργασία με την ENAGO, υποστηρίζοντας ενεργά την επιστημονική κοινότητα, προσφέρει στους Έλληνες προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, τους ερευνητές όλων των βαθμίδων των επιστημών υγείας καθώς και στους επαγγελματίες υγείας, μια σειρά από δωρεάν διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Το περιεχόμενό τους στοχεύει στην εκπαίδευση-ενημέρωση στα παρακάτω θέματα:

  • Βιοστατιστική
  • Τρόποι συγγραφής και δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων
  • Παρουσίασης των δεδομένων
  • Λήψη χρηματοδότησης για ερευνητικούς σκοπούς