Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό & Πειραματικό Κέντρο ELPEN

7. Πώς να παρουσιάσετε τα ερευνητικά σας δεδομένα
Καίριες συμβουλές

Αυτό το ΔΩΡΕΑΝ διαδικτυακό σεμινάριο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν την αντίληψή  τους για τον τρόπο παρουσίασης ερευνητικών δεδομένων. Μετά την ολοκλήρωσή του θα έχετε εμπλουτίσει τις γνώσεις σας σχετικά με τα ακόλουθα:

 • Πώς να δημιουργήσετε πίνακες
 • Πώς να αποκτήσετε εικόνες
 • Πνευματικά δικαιώματα σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση εικόνων
 • Τύποι γραφημάτων
 • Ανάλυση εικόνας
 • Τίτλοι και λεζάντες
 • Χειρισμός εικόνας και ηθική

Σε ποιους απευθύνεται;

 • Διδακτορικούς φοιτητές
 • Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές
 • Ανώτεροι Ερευνητές
 • Καθηγητές Ερευνών

SHARE