Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό & Πειραματικό Κέντρο ELPEN

Βραβεία & Διακρίσεις

Βραβείο Έρευνας & Ανάπτυξης από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (2005 & 2014).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βραβείο αυτό δόθηκε για πρώτη φορά σε τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης.


SHARE