Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό & Πειραματικό Κέντρο ELPEN
Όραμα, Αποστολή, Αξίες, Ιστορία

Όραμα, Αποστολή, Αξίες, Ιστορία

Όραμα

Το να προάγουμε τη βιοϊατρική επιστήμη, χτίζοντας ένα καλύτερο μέλλον.

Αποστολή

Στο Ερευνητικό Εκπαιδευτικό & Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ (ΕΕΠΚΕ) αναπτύσσουμε τη βιοϊατρική επιστήμη διεξάγοντας ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλών προδιαγραφών.

Αξίες

  • Εξέλιξη: πρωτοπορία, καινοτομία
  • Φροντίδα για τον άνθρωπο
  • Ηθική και ακεραιότητα
  • Αξιοπιστία
  • Αριστεία: ποιότητα, αναπαραγωγιμότητα
  • Καινοτομία βασισμένη στην επιστημονική τεκμηρίωση
  • 3Rs

Ιστορία

Το Ερευνητικό Εκπαιδευτικό & Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ (ΕΕΠΚΕ) δημιουργήθηκε το 1996 πραγματοποιώντας το όραμα του ιδρυτή της Φαρμακευτικής Εταιρείας ΕΛΠΕΝ, κ. Δημήτρη Πενταφράγκα να προσφέρει μια κοιτίδα βιοϊατρικής έρευνας στους Έλληνες επιστήμονες. Από τότε έχουμε εξελιχθεί στο μεγαλύτερο ιδιωτικό κέντρο βιοϊατρικής έρευνας και εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Στηρίζουμε την in vivo μεταφραστική έρευνα προσφέροντας επιστημονική καθοδήγηση, τεχνική υποστήριξη και υποτροφίες, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ως πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο NASCE/UEMS διοργανώνουμε  εκπαιδευτικά προγράμματα βιοϊατρικών επιστημών, με θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε προσομοιωτές και ζώντες ιστούς, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς. Απασχολούμε εξειδικευμένο προσωπικό και επενδύουμε στη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή μας και σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Στόχος μας είναι να αναπτυσσόμαστε κάθε μέρα συμβαδίζοντας με το νομοθετικό πλαίσιο, τις διεθνείς προδιαγραφές και τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα μας, διατηρώντας υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ηθικής και διαφυλάττοντας τις αρχές τις αντικατάστασης, μείωσης και βελτίωσης όσον αφορά στη χρήση ζωικών προτύπων. Φιλοδοξούμε να αποτελούμε έναν κόμβο για την έρευνα και την εκπαίδευση, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τον κόσμο.

Ίδρυση

Το Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό & Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ (ΕΕΠΚΕ) ιδρύθηκε το 1996 από τη Φαρμακευτική Βιομηχανία “ΕΛΠΕΝ A.E.” (εφεξής και «Εταιρεία») και εδρεύει στο Πικέρμι Αττικής, Λεωφόρος Μαραθώνος 95, Τ.Κ. 19009, Α.Φ.Μ. 094025043, Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Δημήτριος Πενταφράγκας, πάντοτε υπέρμαχος της έρευνας, ξεκίνησε να βοηθά στην υλοποίηση και ολοκλήρωση υφηγεσιών από τη δεκαετία ακόμη του 70, σε ορισμένες εκ των οποίων εργάζονταν και ο ίδιος προσωπικά. Αργότερα, βοήθησε και πάλι σημαντικά µε πιλοτικά – εκπαιδευτικά πειράματα για τη χρήση ενδοσκοπικών εργαλείων στην λαπαροσκοπική χειρουργική, μία σχετικά νέα πρακτική για τον Ελλαδικό χώρο εκείνη την εποχή.

Η ΕΛΠΕΝ είναι µια εταιρεία αμιγώς ελληνικών συμφερόντων η οποία κατατάσσεται μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων βιομηχανιών στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας προς την Ιατρική & Επιστημονική κοινότητα αλλά και προς την Ελληνική κοινωνία, η ΕΛΠΕΝ, ξεκίνησε να επενδύει σταθερά στην Έρευνα και στην Ανάπτυξη από το 1996. Σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία της επιστημονικής κοινότητας στην Ελλάδα ταυτίζει την ΕΛΠΕΝ µε την προσφορά της στην έρευνα και στην εκπαίδευση. Η ουσία αυτής της προσφοράς ήταν και είναι βασικό κίνητρο και στόχος της εταιρείας.

Προσθέτουμε Αξία & Θέτουμε Υγιή Πρότυπα

Η ισχυρή θέληση της εταιρείας να διακριθεί στην έρευνα και την ανάπτυξη αλλά και να διαδραματίσει σοβαρό ρόλο στην εκπαίδευση και την ομαλή ενσωμάτωση των νέων επιστημόνων στο δυναμικό του τομέα υγείας της χώρας, οδήγησε στη δημιουργία του μοναδικού, ιδιωτικού εργαστηρίου Πειραματικής & Εφαρμοσμένης Βιοϊατρικής Έρευνας. Το Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό & Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ (ΕΕΠΚΕ) αποτελεί επίσης το μεγαλύτερο ιδιωτικό κέντρο εκπαίδευσης και μεταφραστικής έρευνας για την περιοχή των Βαλκανίων ενώ είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με πιστοποίηση εκπαιδευτικού κέντρου UEMS / NASCE.

Από το 1996, η ΕΛΠΕΝ προσφέρει τις εγκαταστάσεις και το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΕΠΚΕ σε Έλληνες επιστήμονες  ώστε να συνεχίσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα. Επιπροσθέτως, μια σειρά από ερευνητικά πρωτόκολλα  προτείνονται και υλοποιούνται από μέλη ερευνητικών ομάδων της ΕΛΠΕΝ.


SHARE