Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό & Πειραματικό Κέντρο ELPEN

12. Πώς να κάνετε παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια

Το παρόν διαδικτυακό σεμινάριο θα παρουσιάσει πώς οι ερευνητές μπορούν να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό ακαδημαϊκά συνέδρια. Η παρουσία σε συνέδρια αποτελεί σημαντικό μέρος της επιστημονικής επικοινωνίας και είναι καίρια  για την ενίσχυση των προοπτικών σταδιοδρομίας κάθε ερευνητή. Για ερευνητές σε πρώιμο στάδιο, η αντιμετώπιση ενός μεγάλου κοινού και η αποτελεσματική παρουσίαση της μελέτης τους με χρονικό περιορισμό μπορεί μερικές φορές να αποτελέσει μεγάλη πρόκληση. Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, θα επικεντρωθούμε σε ορισμένες βασικές αρχές που θα βοηθήσουν τους νέους ερευνητές να κατανοήσουν τη σημασία της αποτελεσματικής παρουσίασης σε διεθνή συνέδρια. Ακολουθώντας τις τυπικές πρακτικές επιλογής περιοδικών που προτείνει η Enago Academy, οι ερευνητές θα μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους στην παρουσίαση.

Μετά την ολοκλήρωσή του συγκεκριμένου διαδικτυακού σεμιναρίου θα έχετε εμπλουτίσει τις γνώσεις σας σχετικά με τα ακόλουθα:

  • Οδηγίες για την επιλογή κατάλληλων συνεδρίων
  • Αρχές συγγραφής περιλήψεων για συνέδρια
  • Σχεδιασμός και προετοιμασία περιεχομένου για συνέδρια
  • Συμβουλές για πρόβες παρουσιάσεων και υπέρβαση του φόβου της σκηνής
  • Βελτίωση του επαγγελματικού σας δικτύου μέσω διεθνών συνεδρίων

Σε ποιους απευθύνεται;

  • Απόφοιτους σπουδαστές
  • Νέους ερευνητές
  • Έμπειρους ερευνητές

SHARE