Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό & Πειραματικό Κέντρο ELPEN

2. 10 κορυφαίες συμβουλές για να αποφύγετε την απόρριψη των δημοσιεύσεών σας

Το παρόν ΔΩΡΕΑΝ διαδικτυακό σεμινάριο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν την κατανόησή τους σχετικά με τα ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με την έρευνα και τις δημοσιεύσεις.

Αφού ολοκληρώσετε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο θα έχετε εμπλουτίσει τις γνώσεις σας σχετικά με τα παρακάτω::

  • Την αποφυγή απόρριψης της δημοσίευσής σας από επιστημονικά περιοδικά ακολουθώντας πιστά τις στοχευμένες οδηγίες που αφορούν τους συγγραφείς
  • Τη σύνταξη κειμένων που προορίζονται να υποβληθούν σε επιστημονικά περιοδικά στην αγγλική γλώσσα
  • Τη δόμηση ακαδημαϊκών εργασιών σε μορφή IMRAD
  • Τη σύνταξη αποτελεσματικών τίτλων, επικεφαλίδων και ιστορικού
  • Τη διαφοροποίηση μεταξύ Περίληψης, Εισαγωγής, Κυρίως Θέματος και Συμπερασμάτων
  • Τη διεξαγωγή βιβλιογραφικής έρευνας και τρόπο παράθεσης βιβλιογραφικών αναφορών
  • Την υποβολή στο επιστημονικό περιοδικό

Σε ποιους απευθύνεται;

  • Απόφοιτους μαθητές
  • Νέους ερευνητές
  • Κύριοι ερευνητές

SHARE