Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό & Πειραματικό Κέντρο ELPEN

11. Σχέδιο “S”: Μία επανάσταση στις δημοσιεύσεις έρευνας σε καθεστώς ανοιχτής πρόσβασης

Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στις δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης είναι η εισαγωγή του Plan S από μια ομάδα οργανισμών χρηματοδότησης ερευνών που σχετίζονται με την ένωση “Science Europe”, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Ο στόχος του Plan S είναι η ελεύθερη πρόσβαση σε ερευνητικό και επιστημονικό έργο που προκύπτει από δημόσιες και ιδιωτικές χρηματοδοτήσει  και είναι ενεργή από το 2021. Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο θα βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν τους στόχους πίσω από το Plan S καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η πρωτοβουλία θα βοηθήσει την επιστημονική ερευνητική κοινότητα.

Μετά την ολοκλήρωσή του θα έχετε εμπλουτίσει τις γνώσεις σας σχετικά με τα ακόλουθα:

  • Τα βασικά σημεία σχετικά με τις δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης
  • Τι είναι το Plan S και το cOAlition S
  • Πληροφορίες για τους στόχους, το πεδίο εφαρμογής και τις αρχές του  Plan S
  • Κατανόηση των απαιτήσεων των επιστημονικών περιοδικών και των εκδοτών

Σε ποιους απευθύνεται;

  • Απόφοιτους φοιτητές
  • Ερευνητές όλων των βαθμίδων
  • Κύριους ερευνητές

Σχετικά με τον ομιλητή

Κ. Duncan Nicholas, Πρόεδρος - EASE

Ένας διακεκριμένος εμπειρογνώμονας εκδόσεων, σύμβουλος και εκπαιδευτής. Ο Ντάνκαν εργάστηκε εκτενώς στον τομέα των επιστημονικών εκδόσεων για πάνω από 16 χρόνια. Είναι εν ενεργεία διορισμένος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιστημών Συντακτών.

Για μια δεκαετία, ο Ντάνκαν συνεργάστηκε με τους Taylor και Francis Group. Οι αρμοδιότητές του περιλάμβαναν την καθιέρωση διαδικασιών σύνταξης και ομότιμης αξιολόγησης για μια ποικιλία περιοδικών συνεργαζόμενος στενά με ερευνητές, εκδότες περιοδικών, συγγραφείς και αναθεωρητές. Επιπλέον, εξασφάλισε την βελτίωση της ποιότητας όλων των συντακτικών πτυχών της έκδοσης περιοδικών καθώς και ανέπτυξε συγκεκριμένους τίτλους περιοδικών μέσω ανάλυσης βάσει τεκμηρίων και ευρύτερης έρευνας που σχετίζεται με το θέμα.

Ο Duncan έχει πραγματοποιήσει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα που εστιάζουν σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με την επιστημονική δημοσίευση, όπως ανοιχτή επιστήμη, μετρήσεις περιοδικών, ηθική δημοσίευσης, αξιολόγηση μετά από κρίση, προκλήσεις στην ακαδημαϊκή συγγραφή για συγγραφείς ESL κ.λπ.

Στον τρέχοντα ρόλο του, συνεργάζεται με εκδότες για τη βελτίωση του περιεχομένου, των συνδρομών, της παρουσίας και του αντίκτυπου των τίτλων τους. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή νέων τεχνολογικών εξελίξεων στις εκδόσεις μαζί με τους εκδότες.


SHARE