Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό & Πειραματικό Κέντρο ELPEN

1. Αναγνωρίζοντας το κατάλληλο περιοδικό για δημοσίευση

Στο παρόν ΔΩΡΕΑΝ διαδικτυακό σεμινάριο επισημαίνεται η σημασία της επιλογής ενός κατάλληλου στοχοθετημένου περιοδικού το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες της δημοσίευσής σας. Η δημοσίευση της έρευνας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά είναι πράγματι σημαντική. Η επιλογή του σωστού περιοδικού διασφαλίζει ότι η μελέτη γίνεται γρήγορα αντιληπτή από το κοινό-στόχο ενώ παράλληλα μπορεί να σας προσφέρει καλές αναφορές. Επιπλέον, μπορεί να σας βοηθήσει να προωθήσετε την ερευνητική σας καριέρα και να έχετε σημαντικό αντίκτυπο στην ερευνητική κοινότητα. Δημοσιεύοντας σε αξιόλογα περιοδικά, μπορείτε να συνεισφέρετε σημαντικά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία υψηλής ποιότητας στους αντίστοιχους τομείς των σπουδών σας. Ακολουθώντας τις τυποποιημένες πρακτικές επιλογής περιοδικών τις οποίες προτείνει η Enago Academy, οι ερευνητές μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες αποδοχής των δημοσιεύσεων προς υποβολή.

Αφού ολοκληρώσετε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο θα έχετε εμπλουτίσει τις γνώσεις σας σχετικά με τα παρακάτω:

  • Την κατανόηση του πεδίου εφαρμογής, της επισκεψιμότητας και της ανιχνευσιμότητας ενός περιοδικού
  • Την αξιολόγηση της ποιότητας ενός περιοδικού και την βασική κατανόηση ορισμένων δεικτών μέτρησης.
  • Την εισαγωγή σε σημαντικές έννοιες όπως πνευματικά δικαιώματα, ανοικτή πρόσβαση και ομότιμη αξιόλογηση (peer review)
  • Τις Συμβουλές από ειδικούς καθώς και μια λίστα εργαλείων για την επιλογή ενός κατάλληλου στοχοθετημένου περιοδικού.

Σε ποιους απευθύνεται ?

  • Σε αποφοίτους
  • Σε νέους ερευνητές

SHARE