Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό & Πειραματικό Κέντρο ELPEN

18. Επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής στην ερευνητική σας καριέρα

Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο θα υπογραμμίσει τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ως ερευνητής και θα επικεντρωθεί κυρίως στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν κατά την προσπάθεια εξισσορόπησης, μαζί με την ανταλλαγή πρακτικών συμβουλών για να επιτευχθεί αυτό με επιτυχία.

Μετά την ολοκλήρωσή του συγκεκριμένου διαδικτυακού σεμιναρίου θα έχετε εμπλουτίσει τις γνώσεις σας σχετικά με τα ακόλουθα:

  • Γιατί είναι σημαντική η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής;
  • Αρνητικές επιπτώσεις σε περίπτωση αποτυχίας
  • Πώς μπορείτε να εξισορροπήσετε την παραγωγικότητα και την επαγγελματική ζωή;
  • Ο ρόλος του εργοδότη στη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Σε ποιους απευθύνεται;

  • Απόφοιτους σπουδαστές
  • Νέους Ερευνητές
  • Εμπειρούς ερευνητές
  • Τεχνικούς έρευνας

SHARE