Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό & Πειραματικό Κέντρο ELPEN

16. Πώς να προωθήσετε αποτελεσματικά την έρευνά σας

Δημοσιεύσατε με επιτυχία την έρευνά σας. Εξαιρετικά! Έχει όμως προωθηθεί στον επικοινωνιακό τομέα ορθά και επηρεάσει την παγκόσμια ερευνητική κοινότητα; Οι ερευνητές πρέπει να διασφαλίσουν ότι η μελέτη τους προσεγγίζει το κατάλληλο κοινό για να πετύχει αυξημένη ορατότητα και σημαντικό αντίκτυπο. Δεδομένου ότι εκατομμύρια ερευνητικά έγγραφα δημοσιεύονται ετησίως, η δημοσιότητα είναι εξίσου σημαντική με τη δημοσίευση. Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο επικεντρώνεται να καθοδηγήσει τους ερευνητές βήμα προς βήμα ΠΩΣ και ΓΙΑΤΙ να διαφημίσουν την έρευνα και να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό.

Μέσω της παρούσας συνεδρίας, οι ερευνητές θα μάθουν:

  • Τη σημασία της προώθησης της έρευνας
  • Την αξιοποίηση δημοφιλών ακαδημαϊκών και κοινωνικών δικτύων
  • Τον συνολικό αντίκτυπο στο προφίλ του ερευνητή
  • Την ανάλυση του αντίκτυπου μετά την προώθηση

Σε ποιους αναφέρεται η συνεδρία;

  • Απόφοιτοι σπουδαστές
  • Μεταδιδακτορικοί ερευνητές
  • Καθιερωμένοι ερευνητές
  • Ανώτεροι ερευνητές


SHARE