Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό & Πειραματικό Κέντρο ELPEN

10. Ανοιχτή επιστήμη: Λογοδοσία, ακεραιότητα και αναπαραγωγιμότητα στην επιστημονική έρευνα

Το παγκόσμιο επιστημονικό οικοσύστημα είναι πολύπλευρο και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυστηρές ερευνητικές μελέτες οι οποίες μπορούν να ανακαλυφθούν και να αναπαραχθούν. Αυτό το αυξανόμενα περίπλοκο και διασυνδεδεμένο σύστημα ενισχύεται από τις ανοιχτές επιστήμες που έχουν σαν στόχο να κάνουν τη γνώση διαφανή και προσβάσιμη χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες, συνεργατικά δίκτυα και εργαλεία. Οι ερευνητές χρειάζεται να εφαρμόσουν τις αρχές της διαφάνειας σε όλα τα στάδια του ερευνητικού τους κύκλου για να προωθήσουν τη διαφάνεια, την ακεραιότητα, τη συνεργασία και την αναπαραγωγιμότητα στην επιστημονική έρευνα και να επιτύχουν σημαντικές ανακαλύψεις. Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση της έννοιας της Ανοιχτής Επιστήμης και των βασικών αρχών της, όπως Ανοικτή Πρόσβαση, Ανοιχτά Δεδομένα, Ανοιχτές Πηγές και Ανοιχτή Αξιολόγηση. Επιπλέον, θα βοηθήσει τους ερευνητές να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές για να μοιράζονται ανοιχτά τα ερευνητικά τους αποτελέσματα, πόρους, μεθόδους ή εργαλεία.

Μετά την ολοκλήρωσή του συγκεκριμένου διαδικτυακού σεμιναρίου θα έχετε εμπλουτίσει τις γνώσεις σας σχετικά με τα ακόλουθα:

 • Επισκόπηση και σημασία της Ανοιχτής Επιστήμης
 • Τι είναι η δημοσίευση έρευνας σε καθεστώς Ανοιχτής Πρόσβασης
 • Τη σημασία της κοινής χρήσης ανοιχτών δεδομένων
 • Κατανόηση της σημασίας της αρχειοθέτησης στα Ανοιχτά Αποθετήρια
 • Πληροφορίες για την Ανοιχτή Αξιολόγηση και την Ανοιχτή Αδειοδότηση
 • Περίληψη Ανοιχτών Πηγών και Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων 

Σε ποιους απευθύνεται;

 • Απόφοιτους σπουδαστές
 • Μεταδιδακτορικούς ερευνητές
 • Κύριους ερευνητές
 • Καθηγητές
 • Πανεπιστημιακούς διαχειριστές
 • Επιστημονικά περιοδικά και εκδότες

Σχετικά με την ομιλήτρια

Fiona Murphy, DPhil English Literature, University of Oxford

Η Δρ Murphy είναι ανεξάρτητη σύμβουλος δημοσιεύσεων με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον επιστημονικό εκδοτικό κλάδο.

Είναι η ιδιοκτήτρια της Murphy Mitchell Consulting Ltd. η οποία παρέχει συμβουλές σε ιδρύματα, επιστημονικούς συλλόγους  και εμπορικές εκδοτικές εταιρείες σχετικά με τη συλλογή, διαχείριση, επαναχρησιμοποίηση καθώς και τις απαιτήσεις πρόσβασης ερευνητικών δεδομένων.

Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου στο αποθετήριο δεδομένων, Dryad και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Data Science Journal. Είναι κάτοχος της θέσης Associate Fellowship στο University of Reading, είναι επίσης μέλος του συμβουλίου αξιολόγησης ερευνητικών δεδομένων στις γεωεπιστήμες, στο Data2Paper και στο Belmont Forum, και συμπρόεδρος των WDS-RDA Publishing Data Workflows Working Group και Force11 Scholarly Commons.


SHARE