Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό & Πειραματικό Κέντρο ELPEN

4. Πώς να χειριστείτε την απόρριψη του ενός επιστημονικού περιοδικού
Μετατρέποντας μια αποτυχία σε ευκαιρία!

Το παρόν ΔΩΡΕΑΝ διαδικτυακό σεμινάριο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν την κατανόησή τους για το πώς να χειρίζονται αποτελεσματικά την απόρριψη περιοδικών.

Αφού ολοκληρώσετε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο θα έχετε εμπλουτίσει τις γνώσεις σας σχετικά με τα παρακάτω:

 • Τη διαδικασία ομότιμης αξιολόγησης (Peer review process)
 • Τις αιτίες απόρριψης
 • Τους συνηθέστερους λόγους απόρριψης, όπως αυτοί αναφέρονται στις αντίστοιχες επιστολές
 • Δείγματα επιστολών απόρριψης
 • Την κατανόηση των σχολίων των αξιολογητών
 • Το πώς να χειριστείτε την απόρριψη από ένα επιστημονικό περιοδικό
 • Συμβουλές για την αποφυγή απόρριψης από επιστημονικό περιοδικό

Σε ποιους απευθύνεται;

 • Διδακτορικούς Φοιτητές
 • Μεταδιδακτορικούς ερευνητές
 • Κύριους ερευνητές
 • Διευθυντές ερευνών

SHARE