Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό & Πειραματικό Κέντρο ELPEN

Ολοκληρωμένα

Colorectal Laparoscopic Surgical Skills
Colorectal Laparoscopic Surgical Skills
27 Απριλίου 2024

MICROVASCULAR HANDS-ON WORKSHOP
MICROVASCULAR HANDS-ON WORKSHOP
06 Νοεμβρίου 2023

Cadaveric Dissection Hernia Course
Cadaveric Dissection Hernia Course
16 Σεπτεμβρίου 2023

Open Suproc Cadaveric Course
Open Suproc Cadaveric Course
12 Μαΐου 2023

Colorectal Laparoscopic Surgical Skills
Colorectal Laparoscopic Surgical Skills
18 Φεβρουαρίου 2023

Expert in Gynecologic Laparoscopic Surgery
Expert in Gynecologic Laparoscopic Surgery
14 Οκτωβρίου 2022