Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό & Πειραματικό Κέντρο ELPEN

Ολοκληρωμένα

Cadaveric Dissection Hernia Course
Cadaveric Dissection Hernia Course
16 Σεπτεμβρίου 2023

Open Suproc Cadaveric Course
Open Suproc Cadaveric Course
12 Μαΐου 2023

Colorectal Laparoscopic Surgical Skills
Colorectal Laparoscopic Surgical Skills
18 Φεβρουαρίου 2023

Expert in Gynecologic Laparoscopic Surgery
Expert in Gynecologic Laparoscopic Surgery
14 Οκτωβρίου 2022

VATS Lobectomy course
VATS Lobectomy course
06 Μαΐου 2022