Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό & Πειραματικό Κέντρο ELPEN

Ολοκληρωμένα

Colorectal Laparoscopic Surgical Skills
Colorectal Laparoscopic Surgical Skills
18 Φεβρουαρίου 2023

Expert in Gynecologic Laparoscopic Surgery
Expert in Gynecologic Laparoscopic Surgery
14 Οκτωβρίου 2022

VATS Lobectomy course
VATS Lobectomy course
06 Μαΐου 2022